Aanmelden vrijwilligers

De voorbereidingen voor het ZLF 2024 en bondsfeest zijn in volle gang.

Een feest van deze omvang is onmogelijk zonder de hulp en inzet van vele vrijwilligers. Door de werkgroep personeel is op 25 januari het startschot gegeven voor de wervingscampagne. Tijdens een informatieavond voor verenigingen in café Aurora is een toelichting gegeven op alle festiviteiten, het programma en de werving van vrijwilligers.

Dit voorjaar willen wij (lokale) verenigingen enthousiasmeren om haar leden als vrijwilliger in te laten schrijven. Immers, bij een positief saldo zal 50% van de winst worden uitgekeerd aan de deelnemende verenigingen. Hoe meer leden een vereniging aandraagt, hoe groter de mogelijke opbrengst kan zijn.