Algemene informatie

Zuid-Limburgs Federatiefeest

Het schutterijwezen heeft de afgelopen decennia een prominente plaats ingenomen op sociaal-cultureel gebied binnen de Provincie Limburg. Daarnaast vormen schutterijen in met name de plattelandsgebieden een onmiskenbare schakel in het dagelijkse maatschappelijke leven.

Van oudsher hebben schutterijen een maatschappelijke functie en hebben ook vanuit de historie gezien, een specifieke rol in het zuiden van ons land en met name in de Provincie Limburg. Een rol die nog steeds aanwezig is een waaraan de schutterijen graag vorm en inhoud geven.

Het ZLF als evenement draagt hier ook haar steentje aan bij. Daar waar het OLS als grootste culturele activiteit wordt aangemerkt, wordt het ZLF, ook wel als “mini OLS” betiteld, een gezellig en intiem cultureel evenement. Een ander verschil is dat daar waar het OLS gewonnen wordt door middel van de schietwedstrijd, het ZLF dan ook beslist wordt door een combinatie van de schietwedstrijd, de optocht en het defilé. De schutterijen die zijn aangesloten bij het ZLF zullen allemaal, zonder enigerlei uitzondering, er alles aan doen, om deze Limburgse culturele identiteit te waarborgen en te continueren.

Meer algemene informatie over het ZLF is te vinden op site van de federatiewww.zlsf.nl

 

De Optocht

Het ZLF start met een optocht van alle schutterijen, met als hoogtepunt het defilé. De schutterijen dragen hun militaire outfit, gilde-uniformen of fantasiekostuums. Allen met bordjesdrager, bielemannen of sappeurs, tambourmaître met drumband, marketentsters, het schutterijvaandel met daarachter de koning met zijn koningin, eventueel een keizerspaar, dan de officieren en tenslotte de geweerdragers (soldaten of fuseliers). Tijdens de optocht worden de schutterijen op een 60-tal punten beoordeeld door een vakjury, zoals Beste Defilé en Mooiste Uniform.

 

Locatie

Het ZLF vindt plaats in de weilanden tussen de straten Mik en Op de Coul in Papenhoven-Grevenbicht. Er zal voldoende Parkeergelegenheid zijn nabij het schutterslokaal 'Op de Brammert'.

Het feestterrein en de parkeerplaatsen liggen kort bij elkaar.

 

Route

De optocht start om 13.30u. Na vertrek zal de volgende route worden gevolgd: Mik, Staai, Steenweg, Pannesheuvel, Beegter Markt, Raadhuisstraat, Aan de Greune Paol, Merker-Eyckstraat, Op de Coul

  • Het defilé vindt plaats bij de Sint-Catharinakerk Kerk - Aan de Greune Paol.

 

Versieren Optochtroute

Bewoners aan de optochtroute wordt gevraagd om hun straten te versieren. Binnenkort zult u in de gelegenheidzijn om ZLF 2024 vlag te bestellen. Meer infomatie over de verkoop volgt op een later tijdstip.

 

Volgorde

Op 29 maart is de optochtvolgorde bekend gemaakt. De loting is hier te vinden.